05059859444

 

 

 

 

 

SafeHelp Oy Finland - tavoitteena nolla tapaturmaa

SafeHelp Oy Finland on keväällä 2008 perustettu työturvallisuuteen ja kunnossapitoon keskittyvä asiantuntijayritys, joka tuottaa korkeaa ammattitaitoa ja vankkaa kokemusta vaativia konsultointi-, koulutus- ja projektipalveluita asiakkailleen.

Ota yhteyttä

Soita 0505985944 tai lähetä sähköposti myynti@safehelp.fi

Palvelumme

  • Riskien arviointi, turvallisuuskartoitus, suunnittelu ja valvonta

  • Työntekijöiden perehdyttäminen sekä turvallisuuskoulutus.

  • Työturvallisuusvalvonta ja raportointi sekä vahinko- ja läheltä piti-tutkinnat

  • Työlupajärjestelmien luominen, käyttöönotto ja hallinnointi

  • Pelastussuunnitelmat

  • Säiliöiden ja putkistojen tarkastukset

  • Korkeariskisten töiden riskienhallinta korkealla työskentely, nostotyöt, suljetut tilat, yms.

Meiltä myös turvajulisteet ja muut työturvallisuuden tukimateriaalit -  www.turvajuliste.com

SafeHelp Oy  - tavoitteena on luoda turvallisia työympäristöjä

 

Lain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Mikäli  haitta- ja vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.


SafeHelp Oy kehittää ja toteuttaa yhdessä asiakkaidensa kanssa riskienhallinta- ja turvallisuusprojekteja. Asiakasyhteistyötä aitopaikalla olemme tehneet muun muassa maailman johtavien öljy-yhtiöiden kumppanina. Asiakkaina meillä on myös rakennus- ja konepajateollisuuden osaajia.

 

SafeHelp Oy:n tavoitteena on olla työturvallisuuden kehittäjä. Tunnemme hyvin työturvallisuuden laki- ja viranomaisvaatimukset. Näiden pohjalta laadimme asiakkaillemme toimivat työturvallisuusratkaisut. Turvallinen työympäristö ennaltaehkäisee vahinkoja ja on selkeästi kilpailuvaltti yritykselle.

 

Me tähtäämme luotettavaan, laadukkaaseen asiakaspalveluun ja toimimme ratkaisukeskeisesti asiakkaiden erityistarpeet ja toimintaympäristöt huomioon ottaen.

 

Turvallisuusasioiden hyvä hoitaminen on myös kilpailuvaltti yritykselle.

 

 

Yhteistyössä asiakkaiden kanssa työturvallisuuden kehittämiseksi

 

Safehelp Oy tarjoaa asiakkailleen yksinkertaiset tavat työturvallisuuden kehittämiseen.

 

Turvallisuustyö yleensä aloitetaan tutustumalla yrityksen toimintaan ja selvittämällä lahtötaso turvallisuuden kehitykselle. Minimitaso on hoitaa lakisääteiset velvoitteet kuntoon.

 

Safehelp Oy on kehittänyt myös työpaikkojen turvallisuutta tukevia tuotteita.

Turvajulisteet ovat hyvä tapa tuodat turvallisuusajattelu näkyviin jokapäiväisessä toiminnassa.

 

Tavoitteemme on selvä, nolla tapaturmaa! Teemmekö yhdessä siitä myös sinun yrityksesi tavoitteen?

Laitetaanko yhdessä yrityksesi työturva-asiat kuntoon?

Täytä yhteydenottolomake tästä.